Πρoκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής έτους 2023
Published On: 27/03/2023 | Categories: Γενικές, Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκηρύσσει σαράντα πέντε (45) θέσεις για την  εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής έτους 2023. Αφορά μέλη ΔΕΠ-ΕΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ-και Υποψήφιους Διδάκτορες για τις ακόλουθες χώρες: Αλβανία, Αρμενία, Γερμανία, Ιορδανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Μαρόκο, Μεξικό, Ουγγαρία, Πολωνία, Τουρκία, Τσεχία. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο συνημμένο αρχείο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ 2023

 

Go to Top