ΠΜΣ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024
Published On: 09/11/2023 | Categories: Γενικές, Μεταπτυχιακές Σπουδές |

Σας ενημερώνουμε ότι η Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής στην αριθ. 3/30.10.2023 συνεδρίασή της αποφάσισε όπως εφαρμόσει από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 το θεσμό του Ακαδημαϊκού Συμβούλου για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ορίστηκαν οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι ανά μεταπτυχιακό φοιτητή,  ως ακολούθως:

ΠΜΣ «ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ»

Α.Μ. Φοιτητή Ακαδημαϊκός Σύμβουλος
1110977 Ελ.-Π. Χριστοπούλου
1061103 Π. Καραχάλιου
1073606 Ν Σπηλιόπουλος
1068754 Α. Τερζής
1068704 Κ. Ανδρικόπουλος
1063950 Κ. Γουργουλιάτος
1073564 Χρ. Κροντηράς
1071016 Λ. Παλλίλης

ΠΜΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ»

Α.Μ. Φοιτητή Ακαδημαϊκός Σύμβουλος
1073492 Β. Αναστασόπουλος
1061054 Σπ. Βλάσσης
1061071 Αθ. Αργυρίου
1068762 Κ. Γιαννακόπουλος
1073487 Αθ. Αργυρίου
1061083 Αθ. Αργυρίου
1068727 Δ. Μπακάλης
1052549 Ι. Κιουτσιούκης
1055721 Γ. Κούκιου
1068733 Κ. Ψυχαλίνος
1111211 Ι. Κιουτσιούκης
Go to Top