Μαθήματα ΠΜΣ

18 01/2023

Στατιστικές Μέθοδοι στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες

2023-01-18T23:58:51+03:0018/01/2023|

Στατιστική και αβεβαιότητες στις ατμοσφαιρικές επιστήμες. Πιθανότητες – ανασκόπηση. Εμπειρικές κατανομές και διερευνητική ανάλυση δεδομένων. Παραμετρικές κατανομές. Έλεγχος υποθέσεων. Στατιστική [...]

18 01/2023

Ατμοσφαιρικές Προσομοιώσεις

2023-01-18T23:57:21+03:0018/01/2023|

Η διαδικασία μοντελοποίησης Θεμελιώδεις Εξισώσεις: διατήρηση ενέργειας, μάζας & ορμής Σύστημα συντεταγμένων - διακριτοποίηση Φυσικές παραμετροποιήσεις: οριακό στρώμα, νέφη, ακτινοβολία, [...]

Go to Top