Πίνακας των αποφοίτων που θα ορκιστούν στην ορκωμοσία του Τμήματος Φυσικής την Τρίτη 04-04-2023 και οδηγίες ορκωμοσίας
Published On: 15/03/2023 | Categories: Γενικές, Προπτυχιακές Σπουδές |

Πίνακας των αποφοίτων που θα ορκιστούν στην ορκωμοσία του Τμήματος Φυσικής την Τρίτη 04-04-2023 στο ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Ι-1 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.

Α.Α. Κωδ.Φοιτητή
1 5104
2 5253
3 1020282
4 1055620
5 1005494
6 1019386
7 1020642
8 1046142
9 1048911
10 1055583
11 1055595
12 1055607
13 1055631
14 1055683
15 1056440
16 1060992
17 1061089
18 1061090
19 1061122
20 1061147
21 1061151
22 1068639
23 1068648
24 1068715

 

Go to Top