Πίνακας αποφοίτων στην προσεχή ορκωμοσία του Τμήματος Φυσικής και οδηγίες τελετής ορκωμοσίας.
Published On: 10/11/2022 | Categories: Γενικές, Προπτυχιακές Σπουδές |

Η ορκωμοσία των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Φυσικής τα διεξαχθεί την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 09.00 στο Αμφιθέατρο Ι-1 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου.

Οι φοιτητές που πρόκειται να ορκιστούν θα πρέπει να προσέλθουν στην Γραμματεία του Τμήματος 1 ώρα πριν την ορκωμοσία.

Ακολουθεί ο πίνακας αποφοίτων στην προσεχή ορκωμοσία του Τμήματος :

α/α Αρ. Μητρώου
1 4699
2 4994
3 5088
4 5603
5 5842
6 1061120
7 1061006
8 1061015
9 1061074
10 1002407
11 1002537
12 1019522
13 1019919
14 1020085
15 1020282
16 1020378
17 1020789
18 1048600
19 1052549
20 1055565
21 1055571
22 1055588
23 1055609
24 1055620
25 1055632
26 1055638
27 1055649
28 1055676
29 1055693
30 1055855
31 1056453
32 1056724
33 1061001
34 1061136
35 1061159
36 1068612
37 1068641
38 1068664
39 1068681
40 1068714
41 1068717
42 1068723
43 1068734
44 1068750
45 1068754
46 1068777

Στο επισυναπτόμενο ακολουθούν οδηγίες για την τελετή ορκωμοσίας.

Go to Top