ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙI ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2022-2023 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Published On: 17/02/2023 | Categories: Προπτυχιακές Σπουδές |

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙI
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2022-2023
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Οι Εγγραφές στο κατ’ επιλογήν μάθημα: ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙI θα
γίνουν αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας e-class!
Οι εγγραφές αρχίζουν την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου και ώρα 11.30π.μ. και –
εφόσον δεν συμπληρωθούν νωρίτερα τα Τμήματα – θα διαρκέσουν μέχρι τη
Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου και ώρα 12μ
Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσοι φοιτητές/ριες έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες
διδακτικές μονάδες για την εγγραφή τους στο 8ο εξάμηνο Σπουδών!
Οι εγγραφές στα τρίωρα γίνονται Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: eclass.upatras.gr
στο μάθημα ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ (Εκπαιδευτές: Ν. Ξανθόπουλος, Χ. Κροντηράς, Π. Καραχάλιου).
Τα τρίωρα των μαθημάτων θα είναι:
Δευτέρα 5-8 μμ
Τρίτη 5-8 μμ
Τετάρτη 1-4 μμ
Αφού λάβετε υπ’ όψιν σας το Ωρολόγιο Πρόγραμμα ώστε να μην υπάρχουν
συμπτώσεις μαθημάτων, καλείσθε να δηλώσετε το Τρίωρο της επιλογής σας,
στο πεδίο «Ομάδες Χρηστών».

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΤΡΙΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χωρητικότητα κάθε ομάδας είναι 10 άτομα. Ανάλογα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων υπάρχει περίπτωση ανακατανομής αυτών στις ομάδες.

Go to Top