Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
Published On: 20/03/2024 | Categories: Διπλωματικές Εργασίες |

Η Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής «Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην Ηλεκτρονική» με ειδίκευση «Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία και Φυσική Περιβάλλοντος»

 

Ίριδα Μίχου

 

θα παρουσιάσει τη Διπλωματική της Εργασία με θέμα:

 

“ Εκτίμηση της υπεριώδους και ορατής ακτινοβολίας στους θαλάμους διακυβέρνησης αεροσκαφών ”

 

την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024, ώρα 10:00, διαδικτυακά.

 

 

 

Η Τριμελής Εξεταστική  Επιτροπή

 

 

Καζαντζίδης Ανδρέας, Καθηγητής (Επιβλέπων)

 

Αργυρίου Αθανάσιος, Καθηγητής

Κιουτσιούκης Ιωάννης Αν. Καθηγητής

 

Για το σύνδεσμο της διαδικτυακής παρουσίασης, στείλτε μήνυμα στο akaza@upatras.gr

Go to Top