Παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών-ΠΜΣ ΕΦΑΗ

 

Την Παρασκευή 17/02/2023, στις 10.30, θα γίνουν στην αίθουσα Φ3 του Τμήματος Φυσικής οι παρουσιάσεις των παρακάτω Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών:

·     Αναστασία Μπότσα: “Σχεδίαση αντίστροφων φίλτρων μη ακέραιας δύναμης”

·    Τζούλια Νάκο: “Σχεδίαση φίλτρων κλασματικής τάξης με χρήση τεχνικών προσέγγισης της καμπύλης απόκρισης συχνότητας”

·    Αλέξανδρος Παγίδας: “Σχεδίαση συμπληρωματικών φίλτρων μη ακέραιας δύναμης”

·    Δημήτρης Πατρινός:“Υλοποίηση συναρτήσεων μεταφοράς κλασματικής τάξης με χρήση μόνο πυκνωτών”

·    Νίκος Τζάνη: “Σκιώδη φίλτρα κλασματικής τάξης: σχεδίαση και υλοποίηση”

Οι ενδιαφερόμενοι να τις παρακολουθήσουν είναι ευπρόσδεκτοι.

Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Κ. Ψυχαλίνος, Καθηγητής

Σπ. Βλάσσης, Καθηγητής

Γ. Σουλιώτης, Επικ. Καθηγητής, Παν/μιο Πελοποννήσου

Go to Top