Παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών
Published On: 13/03/2024 | Categories: Γενικές, Διπλωματικές Εργασίες |

Παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

 

ΠΜΣ «Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα & στην Ηλεκτρονική

Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Κυκλώματα & Συστήματα

 

Την Τρίτη  19/03/2024 και ώρα 17.30, στην αίθουσα PC Lab του Τμήματος Φυσικής, θα γίνουν οι παρουσιάσεις των παρακάτω Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών:

 

  • Ελένη Καλούδη: “Σχεδίαση ηλεκτρονικά ελεγχόμενου γενικευμένου φίλτρου μη ακέραιας τάξης-Design of an electronically controlled noninteger order generalized filter

 

  • Σπύρος Κοντέλης: Σχεδίαση χρονιζόμενου συγκριτή υψηλής ταχύτητας με τεχνικές αυτόματου μηδενισμού – Design of high speed clocked comparator with autozeroing techniques”

 

  • Σπύρος Μέξιας: Ρομπότ για Χαρτογράφηση Δωματίου με Χρήση Αισθητήρα Υπερήχων και LiDAR – Robot for Room Mapping Utilizing Ultrasonic Sensor and LiDAR

 

  • Νίκος Σπανός:Μετατροπέας χρόνου σε 8-bit ψηφιακό σήμα με χρήση ελεγχόμενου ταλαντωτή δακτυλίου 8-bit Time-to-Digital Converter based on gated ring oscillator”

 

  • Γιώργος Τσίρμπας:Σχεδίαση χρονιζόμενου συγκριτή υψηλής ταχύτητας με αντιστάθμιση μετατόπισης τάσης – Design of high-speed clocked comparator with offset cancelation”

 

  • Ρομπέρτο Τσέλα: “Πλήρως ψηφιακός καταχωρητής χρόνου με αναδρομική χρήση γραμμής καθυστέρησης – AllDigital Time Register Based on Recursive DelayLine

 

Οι ενδιαφερόμενοι να τις παρακολουθήσουν είναι ευπρόσδεκτοι.

 

 

Οι επιβλέποντες

 

Σπ. Βλάσσης, Καθηγητής

Κ. Γιαννακόπουλος ΕΔΙΠ

Γ. Σουλιώτης, Αναπλ. Καθηγητής, Παν/μιο Πελοποννήσου

Κ. Ψυχαλίνος, Καθηγητής

Go to Top