ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ 04-08-2022
Published On: 25/07/2022 | Categories: Μη κατηγοριοποιημένο |

ΠΡΟΣΟΧΗ: η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί στις 04/08/2022 και ώρα 13.00 στο αμφιθέατρο Ι-1.

Οι απόφοιτοι θα πρέπει να βρίσκονται στις 12.00 μμ στην Γραμματεία του Τμήματος και στις 12.30 μμ στο αμφιθέατρο Ι-1.

Οι Α.Μ. που ορκίζονται είναι:

3590
4994
5272
5499
1019717
1020238
1048540
1048547
1051458
1055596
1055601
1055664
1055667
1055681
1055692
1055695
1055716
1055722
1056451
1060999
1061085
1061098
1061103
1061125
1061144
1068653
1068675
1068697
1068710
1068763
1002400/5732
1002510/5704
Go to Top