ΜΑΘΗΜΑ ΠΜΣ_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Published On: 01/06/2021 | Categories: Μεταπτυχιακές Σπουδές |
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι παρουσιάσεις του μαθήματος “Παρουσίαση Βιβλιογραφίας” θα γίνουν ως ακολούθως:
Δευτέρα 14 Ιουνίου  6.00-8.00μ.μ.
Αριθ. Μητρώου
   1089312
   1055696
   1089315
   1055666
Τρίτη 15 Ιουνίου 6.00-8.00μ.μ.
Αριθ. Μητρώου
1055678
1058242
1089460
1002349
1089392
Οι Παρουσιάσεις μπορούν να γίνουν με PowerPoint (προτιμότερο) ή με PDF.
Θα γίνουν μέσω skype, διεύθυνση ghikas_9
Ο διδάσκων
Δημήτρης Π.Κ. Γκίκας
ghikas@physics.upatras.gr
Go to Top