ΙΚΥ_Προ-ανακοίνωση υποτροφιών βραχείας διάρκειας σε μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ιες διδάκτορες _ Ηνωμένο Βασίλειο, ακαδ. έτους 2024-2025
Published On: 11/12/2023 | Categories: Γενικές, Μεταπτυχιακές Σπουδές |

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προ-ανακοινώνει την επικείμενη δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της έγκαιρης ενημέρωσης υποψηφίων του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών βραχείας διάρκειας σε μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ιες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο.  Για το έτος 2024 προκηρύσσονται είκοσι τέσσερις (24) υποτροφίες διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων και ειδικότερα (α) δεκαοκτώ (18) υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες και έξι (6) υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Master. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, τη Βρετανική Πρεσβεία και το British Council Ελλάδας.

Στην προκήρυξη που θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ (wwwwww.ikyiky.grgr) τις επόμενες ημέρες θα περιγράφονται οι όροι συμμετοχής καθώς και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Σημαντική προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης αποτελεί η εξασφάλιση αποδοχής από βρετανικό ΑΕΙ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και στη συνέχεια να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποψηφιότητά τους. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση αποδοχής από βρετανικό ΑΕΙ.

Η πλήρης Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την Ελλάδα θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του IKY (www.iky.gr).

Go to Top