ΙΚΥ_Προ-ανακοίνωση χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. για την πραγματοποίηση διδακτορικών σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας, ακαδ. έτος 2024-2025
Published On: 11/12/2023 | Categories: Γενικές, Μεταπτυχιακές Σπουδές |

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προ-ανακοινώνει την επικείμενη δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της έγκαιρης ενημέρωσης υποψηφίων του προγράμματος χορήγησης διδακτορικών υποτροφιών Ι.Κ.Υ. στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, ακαδημαϊκού έτους 2024-2025. Το Πρόγραμμα υλοποιείται και χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025, το Ι.Κ.Υ. προκηρύσσει επτά (7) υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές. Το πρόγραμμα υποτροφιών απευθύνεται σε Έλληνες κατόχους τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ ή ισοδύναμου.
Στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (EUI) υπάρχει σχετική πρόσκληση. Η πλήρης Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την Ελλάδα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ το προσεχές διάστημα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και στη συνέχεια να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποψηφιότητά τους.
Μεταξύ των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι θα πρέπει:
• Να είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακού διπλώματος που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής ή είναι εγγεγραμμένοι στο τελευταίο έτος των μεταπτυχιακών τους σπουδών υπό την αίρεση της υποβολής του Μεταπτυχιακού Διπλώματος έως τις αρχές μηνός Σεπτεμβρίου 2024.
• Να μην είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών.

Η πλήρης Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την Ελλάδα θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του IKY (www.iky.gr

Go to Top