Ερευνητικό σεμινάριο τμήματος Φυσικής
Published On: 29/03/2024 | Categories: Γενικές |

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ*

 

*ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ*

 

**

 

*Την Τρίτη 2 Απριλίου 202**4**, ώρα 13.00*

 

η *Αδαμαντία Ζαμπέλη*,**

 

μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο

InternationalCentreforTheoryofQuantumTechnologies, του Πανεπιστημίου του Γκντανσκ

 

θα δώσει ομιλία με τίτλο

 

*Προς μια τοπική και συνθετική θεωρία μετρήσεων στην κβαντική θεωρία πεδίου*

 

Η ομιλία θα γίνει στην αίθουσα Φ7 του τμήματος Φυσικής.

 

**

 

*Περίληψη*

 

Η κβαντική θεωρία πεδίου έχει καταφέρει να περιγράψει τις θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις με εξαιρετική ακρίβεια βασιζόμενη κυρίως στο υπόδειγμα της σκέδασης (S-matrix). Ωστόσο αυτό το υπόδειγμα δεν μπορεί να περιγράψει πιο περίπλοκες διαδικασίες που εμφανίζονται στις κβαντικές τεχνολογίες, όπως πολλαπλές μετρήσεις σε (χρονική) σειρά. Δεν υπάρχει γενικά αποδεκτό θεωρητικό πλαίσιο που να ικανοποιεί την τοπικότητα (ταχύτητα σήματος μικρότερη από το φως) και τη θετικότητα των πιθανοτήτων.Σε αυτή την ομιλία, θα παρουσιάσω ένα νέο φορμαλισμό, που λέγεται Positiveformalismστο πλαίσιο του οποίου οι σύνθετες μετρήσεις διατηρούν τις παραπάνω ιδιότητες. Αρχικά θα περιγράψω το γενικό πλαίσιο του φορμαλισμού και στη συνέχεια πώς μπορεί να εφαρμοστεί γιασημειακά

(point-like) παρατηρήσιμα μεγέθη.

 

 

<http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient>

Virus-free.www.avg.com

<http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient>

 

<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

 

Go to Top