ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3
Published On: 29/09/2022 | Categories: Γενικές |

Όσοι υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές επιθυμούν να προσφέρουν επικουρικό έργο στο εργαστήριο 3, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Φακή μέχρι την Τρίτη 4/10/2022.

Go to Top