Επικοινωνία με το Τμήμα
Published On: 21/03/2021 | Categories: Μη κατηγοριοποιημένο |

Ανακοινώνεται στους Φοιτητές ότι η πάσης φύσεως επικοινωνία με το Τμήμα θα γίνεται εφεξής μόνο μέσω του λογαριασμού e-mail που τους έχει χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο.

Ηλεκτρονικό μήνυμα που δεν θα έχει στο κάτω μέρος το ονοματεπώνυμο του αποστολέα θα αγνοείται.

Μπορείτε με τις ακόλουθες οδηγίες να δημιουργήσετε αυτόματα την εισαγωγή της υπογραφής σας σε κάθε σας ηλεκτρονικό μήνυμα ώστε να είστε αναγνωρίσιμοι.

Go to Top