Εγγραφή στο “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ” (8ο εξάμηνο)
Published On: 11/02/2023 | Categories: Προπτυχιακές Σπουδές |

Η εγγραφή στο μάθημα «Εργαστήριο Αναλογικών Ηλεκτρονικών», 8ο εξάμηνο, για το 2022-2023 θα γίνει μέσα από το e-class του μαθήματος, όπου έχει δημιουργηθεί ομάδα χρηστών για το Τμήμα:

ΔΕΥΤΕΡΑ          15:00-18:00

Για να πραγματοποιηθεί η εγγραφή σας θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να εγγραφείτε στην Ομάδα Χρηστών με τίτλο “Τμήμα Δευτέρας 15:00-18:00“.

Τις επόμενες μέρες θα ενημερωθείτε (μέσω του e-class)  για την ακριβή ημερομηνία έναρξης του Εργαστηρίου καθώς και για τις λεπτομέρειες εκτέλεσης των εργαστηριακών ασκήσεων.

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών

Go to Top