Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών ΠΜΣ_Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική & ΠΜΣ_Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην Ηλεκτρονική ακαδημαϊκού έτους 2023-2024
Published On: 26/09/2023 | Categories: Γενικές, Μεταπτυχιακές Σπουδές |

Οι εγγραφές των πρωτοετών μεταπτυχιακών φοιτητών των ΠΜΣ στις “Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική” και στις “Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην Ηλεκτρονική” για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα πραγματοποιηθούν από  27.09.2023 έως και 20.10.2023.

Για την εγγραφή τους οι νέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να αποστείλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας secrphysics@upatras.gr και να προσκομίσουν με φάκελο στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής  τα υπόλοιπα δικαιολογητικά :
  • Αίτηση εγγραφής (επισυνάπτεται και αποστέλλεται ηλεκτρονικά).
  • 1 (μία) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
  • Πιστοποιητικό Γέννησης (για τους άνδρες)
  • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
Go to Top