Έναρξη περιόδου δηλώσεων και διανομών συγγραμμάτων Χειμερινού εξαμήνου 2022-23 από την υπηρεσία “Εύδοξος”
Published On: 20/10/2022 | Categories: Γενικές, Προπτυχιακές Σπουδές |

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο  του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η διανομή συγγραμμάτων από την υπηρεσία “Εύδοξος”, για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει τη *Δευτέρα 24 Οκτωβρίου* και θα ολοκληρωθεί την *Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2023*. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν τη *Δευτέρα 24 Οκτωβρίου* και θα ολοκληρωθούν την *Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022* ,μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων, “Εύδοξος” (https://eudoxus.gr/)

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές, δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα ,τα οποία θα  συμπεριλάβουν κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων του Τμήματος Φυσικής.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Go to Top