Έναρξη παραδόσεων Ειδικών Θεμάτων Μηχανικής
Published On: 21/03/2024 | Categories: Προπτυχιακές Σπουδές |

H έναρξη του μαθήματος επιλογής «Ειδικά Θέματα Μηχανικής» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22/03/2024 και ώρα 16:00 στην αίθουσα Φ5 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Go to Top