Έναρξη εαρινού εξαμήνου
Published On: 17/02/2024 | Categories: Γενικές, Προπτυχιακές Σπουδές |

Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος, στην υπ’ αριθμ. 231/15.2.2024 συνεδρίασή της, αποφάσισε την έναρξη του εαρινού εξαμήνου στις 19 Φεβρουαρίου 2024. Για όσο το Τμήμα Φυσικής τελεί υπό κατάληψη τα μαθήματα δύνανται να πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση, με εξαίρεση εκπαιδευτικές δραστηριότητες που περιέχουν πρακτική ή εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών. Λόγω των έκτακτων συνθηκών, θα υπάρξουν ανακοινώσεις από κάθε διδάσκοντα στο eclass των μαθημάτων σχετικά με την έναρξη του κάθε μαθήματος.

Go to Top