Εκδήλωση: Φυσικά μοντέλα και μέθοδοι υπολογιστικής όρασης και βαθιάς μάθησης στις ατμοσφαιρικές επιστήμες
Published On: 07/10/2023 | Categories: Εκδηλώσεις |

Εκδήλωση: Φυσικά μοντέλα και μέθοδοι υπολογιστικής όρασης και βαθιάς μάθησης στις ατμοσφαιρικές επιστήμες

Τετάρτη 11/10/2023, 12:30

Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Αίθουσα Ι4

Η πρόοδος της τεχνολογίας των ατμοσφαιρικών μετρήσεων, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη μεθόδων υπολογιστικής όρασης και βαθιάς μάθησης, έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη καινοτόμων και ευέλικτων συστημάτων ατμοσφαιρικών μετρήσεων, με σκοπό την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν οι τελικοί χρήστες των κοινοτήτων της μετεωρολογίας, ατμόσφαιρας και ηλιακής ενέργειας.

Στο πλαίσιο της ημερίδας θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου DeepSky που βασίζονται σε ανάλυση ψηφιακών απεικονίσεων του ουράνιου θόλου, στη μοντελοποίηση της διάδοσης της ηλιακής/θερμικής ακτινοβολίας και τη συνδρομή μεθόδων υπολογιστικής όρασης και βαθιάς μάθησης.

Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν μεθοδολογίες και αποτελέσματα μετρήσεων για μια σειρά από γεωφυσικές μεταβλητές όπως η ηλιακή ακτινοβολία, το ποσοστό και είδος νέφωσης, οι οπτικές ιδιότητες νεφών και αιωρούμενων σωματιδίων κ.α., με έμφαση στην άμβλυνση του προβλήματος της έλλειψης χωρικής και χρονικής κάλυψης από επίγειες μετρήσεις, τα «έξυπνα» in-situ συστήματα παρατήρησης που θα καλύπτουν πολλαπλές ανάγκες στους τομείς της μετεωρολογίας, της ατμόσφαιρας και της ηλιακής ενέργειας.

Φορείς

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής (ELLAB) – Πανεπιστήμιο Πατρών

IRIDA Labs Α.Ε.

Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας – Πανεπιστήμιο Πατρών (ΕΦΑΠ2)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

12:30 12:45

Ψηφιακή απεικόνιση του ουράνιου θόλου: τι είναι και ποιες πληροφορίες μπορεί να μας δώσει;

Ανδρέας Καζαντζίδης

ΕΦΑΠ2

12:45-13:00

DeepSky: ατμοσφαιρικές μετρήσεις με τη συνέργεια φυσικών μοντέλων, υπολογιστικής όρασης και βαθιάς μάθησης

Ανδρέας Καζαντζίδης

ΕΦΑΠ2

13:00-13:20

Ταξινόμηση νεφών από εικόνες επίγειας παρατήρησης του ουράνιου θόλου με μεθόδους βαθιάς εκμάθησης

Δημήτριος Τσουρούνης

ELLAB

13:20-13:45

Εκτίμηση του οπτικού βάθους των αιωρούμενων σωματιδίων με το DeepSky

Σταύρος Λογοθέτης &  Γεώργιος Κοσμόπουλος

ΕΦΑΠ2

13:45-14:00

Ηλιακή ακτινοβολία, υετίσιμο ύδωρ και IoT αισθητήρες στο DeepSky

Ορέστης Παναγόπουλος

ΕΦΑΠ2

14:00-14:20

Ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστικής όρασης: από τη θεωρία, στο R&D και στην αγορά. Η περίπτωση του συστήματος DeepSky.

Χρήστος Θεοχαράτος

IRIDA Labs

14:20-14:30

Μελλοντικές προοπτικές: από τις 2 στις 3 διαστάσεις της νέφωσης

Ανδρέας Καζαντζίδης

ΕΦΑΠ2

Go to Top