Η μεταπτυχιακή ειδίκευση «Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας» («Electronics and Information Processing») αποτελεί κατεύθυνση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Φυσικής με τίτλο “Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και την Ηλεκτρονική”.

Η ειδίκευση αυτή λειτούργησε ως ξεχωριστό διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών από την ακαδημαϊκή χρονιά 2002-2003 με το ίδιο ακριβώς όνομα και περιεχόμενο. Η πρωτοβουλία της δημιουργίας αυτής της κατεύθυνσης που ανοίγει σημαντικούς ορίζοντες στην επεξεργασία σημάτων αλλά και στην μηχανική μάθηση ανήκει στον συνταξιούχο πλέον καθηγητή του Εργαστηρίου μας Σπύρο Φωτόπουλο.

Η μεταπτυχιακή ειδίκευση «Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας» έχει τεχνολογική κατεύθυνση και αντικείμενο την λήψη και ανάλυση των φυσικών σημάτων καθώς και την επεξεργασία της πληροφορίας που περιέχουν. Ταυτόχρονα εξειδικεύει σε θέματα αναγνώρισης προτύπων, θεωρίας ανίχνευσης σημάτων, θεωρίας αποφάσεων και μηχανικής μάθησης καθώς και στο ευρύ πεδίο της τηλεπισκόπησης. Επίσης οι φοιτητές μπορούν να εστιάσουν σε θέματα Ιατρικής Φυσικής, σε μικροελεγκτές και ψηφιακά κυκλώματα ειδικού σκοπού.

Οι φοιτητές αποκτούν μεγάλη ευχέρεια σε προγραμματιστικές τεχνικές εργαζόμενοι με το MATLAB αλλά και άλλες γλώσσες προγραμματισμού (C++ και Python).

Επίσης, σκοπός της ειδίκευσης είναι να προσφέρει τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε επίπεδο Διδακτορικού Διπλώματος στα επιστημονικά πεδία που σχετίζονται με την Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας καθώς και την Μηχανική Μάθηση.

Στα 20 χρόνια της αδιάλειπτης λειτουργίας της η ειδίκευση προσέφερε υψηλό επίπεδο γνώσεων σε περισσότερους από 150 αποφοίτους οι περισσότεροι εκ των οποίων απασχολούνται σε εταιρείες Computer Vision σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν δημιουργήσει δικές τους εταιρίες ή τέλος έχουν συνεχίσει σε ερευνητική-ακαδημαϊκή καριέρα.

Μαθήματα

Α’ Εξάμηνο

Μάθημα επιλογής

Μάθηματα Επιλογής Α’ Εξαμήνου

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Μονάδες ECTS Διδάσκοντες
EIP120 Μετρήσεις και Διαχείριση Δεδομένων στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες 7 Αργυρίου Αθανάσιος
EIP121 Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών 7

Κωτσόπουλος Σ.

EIP122 Τεχνολογίες και προγραμματισμός διαδικτύου 7

Γαροφαλάκης Ι.
Κομνηνός Α.
Κουτσομητρόπουλος Δ.

EIP221 Ατμοσφαιρικά Γεωφυσικά και Σήματα Τηλεπισκόπησης 7

Κούκιου Γ.

Β’ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Μονάδες ECTS Διδάσκοντες
EIP206 Ευφυής Ανάλυση Δεδομένων -Αναγνώριση Προτύπων 8 Αναστασόπουλος Βασίλειος

Κούκιου Γ.

EIP207 Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες 8

Οικονόμου Γ.
Χρυσικός Θ.

EIP208 Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων με FPGAs 7

Μπακάλης Δ.

Μάθημα επιλογής

Μάθηματα Επιλογής Β’ Εξαμήνου

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Μονάδες ECTS Διδάσκοντες
EIP220 Επεξεργασία Ομιλίας και Φυσικής Γλώσσας 7

Σγάρμπας Κ.
Φακωτάκης Ν.

EIP222 Βιοϊατρικά Σήματα και Εικόνες 7

Παναγιωτάκης Γ.
Σκιαδόπουλος Σ.

Γ’ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Μονάδες ECTS Διδάσκοντες
EIP311 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30