Το Τμήμα Φυσικής σε συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΜΣ), με την Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Πατρών.

Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ.