Από το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 λειτουργεί στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Φυσικής με τίτλο “Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και την Ηλεκτρονική”, μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία & Φυσική Περιβάλλοντος.

Η ειδίκευση εγκρίθηκε από το Τμήμα Φυσικής με πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας. Καλύπτεται διδακτικά από τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου με τη συνεργασία του Εργαστηρίου Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών.

Σκοπός:

Το πρόγραμμα παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση σχετικά με την κατανόηση, τη μοντελοποίηση και την πρόβλεψη των ατμοσφαιρικών διεργασιών. Όλες οι διαλέξεις συνοδεύονται από εβδομαδιαίες εργασίες με σκοπό τη συλλογή, διαχείριση, επεξεργασία και παραγωγή ατμοσφαιρικών δεδομένων για τις ανάγκες ποικίλων εφαρμογών. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η εφαρμοσμένη γνώση (π.χ. μοντέλα πρόγνωσης καιρού ή διάδοσης της ακτινοβολίας, επίγειες και δορυφορικές μετρήσεις-επεξεργασία-ανάλυση) ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να γνωρίζουν βασικά εργαλεία και να βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση στη μετέπειτα ενασχόλησή τους με τη Μετεωρολογία, την Κλιματολογία και τη Φυσική Περιβάλλοντος.

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση των φυσικών και μαθηματικών περιγραφών για μια σειρά από ατμοσφαιρικά φαινόμενα με τη συνεργατική χρήση μοντέλων και μετρήσεων. Έτσι, το πρόγραμμα καλύπτει τη θεωρητική βάση για διάφορα ατμοσφαιρικά φαινόμενα, σε συνδυασμό με τη χρήση αριθμητικών μοντέλων για τον καιρό, τις διεργασίες κοντά στην επιφάνεια της Γης, το ενεργειακό ισοζύγιο, το κλίμα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Προοπτικές

Σε συνδυασμό με τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος και τις  ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας, οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις και εξειδίκευση σε μια σειρά από αντικείμενα, όπως:

Πρόγνωση καιρού: ακραία καιρικά φαινόμενα, ειδικές προγνώσεις, πρόγνωση σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.

Αέρια Ρύπανση: ποιότητα αέρα, αέριες εκπομπές, μετρήσεις, πρόγνωση, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, επιδράσεις στην υγεία.

Τηλεπισκόπιση της ατμόσφαιρας: ανάλυση και επεξεργασία πληροφορίας από δορυφόρους/ραντάρ/επίγεια όργανα.

Συνεργιστική χρήση μετεωρολογικών δεδομένων: αφομοίωση μετρήσεων σε μοντέλα, computing/intercomparison/visualization.

Ενεργειακή μετεωρολογία: διαθέσιμο αιολικό και ηλιακό δυναμικό, μεταβλητότητα και τάσεις, πρόγνωση σε χωρικές και χρονικές κλίμακες 10 m έως 100 km, 1 λεπτό της ώρας έως 3 ημέρες.

Κλιματολογία: Κλιματολογική ανάλυση δεδομένων, ομογενοποίηση κλιματολογικών χρονοσειρών.

Κλιματική αλλαγή: διεργασίες επίδρασης στο κλίμα, μοντέλα, εφαρμογές σε όλους τους προαναφερόμενους τομείς για τον μετριασμό και την προσαρμογή.

Μαθήματα

Α’ Εξάμηνο