Δημόσια υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του υποψηφίου κ. Μ. Σαμούρη
Published On: 10/06/2024 | Categories: Γενικές, Διπλωματικές Εργασίες |
Η δημόσια υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του υποψηφίου κ. Μ. Σαμούρη, με θέμα “Μελέτη της ισοτοπικής σύστασης του υετού στην Ελλάδα”,  θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024 και ώρα 09:30, στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας (Κτίριο Β’ Φυσικής, Β’ όροφος).
Εκ μέρους της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής,
Καθηγητής Αθανάσιος Α. Αργυρίου
Go to Top