Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του μεταπτυχιακού φοιτητή του Τμήματος κ. Ν. Ντάλλα
Published On: 01/07/2024 | Categories: Γενικές, Διπλωματικές Εργασίες |
Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του μεταπτυχιακού φοιτητή του Τμήματος κ. Ν. Ντάλλα, με θέμα “Μελέτη της πολικής δίνης και της εισβολής της στον Ελληνικό Χώρο“,  θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024 και ώρα 11:00 με βιντεοκλήση, μέσω του ακολούθου συνδέσμου.
          της πλατφόρμας Zoom του Πανεπιστημίου Πατρών.
 
Εκ μέρους της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής,
Καθηγητής Αθανάσιος Α. Αργυρίου
Go to Top