Δημόσια παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της κ. Αριστέας Γιαννακοπούλου
Published On: 20/11/2023 | Categories: Μεταπτυχιακές Σπουδές |

Η δημόσια παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
της κ. Αριστέας Γιαννακοπούλου
με τίτλο:

«Παρασκευή και Χαρακτηρισμός Ημικρυσταλλικών Νανοσύνθετων
Πολυγαλακτικού Οξέος/ Νανοσωλήνων Αλλοϋσίτη»

θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023, στις 17:00, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Τμήματος Φυσικής (Κτήριο Γ, 2ος όροφος).

Η επιβλέπουσα
Π. Κ. Καραχάλιου
Επίκουρη Καθηγήτρια

Go to Top