Διαλέξεις για φοιτητές από τους υποψήφιους με γνωστικό αντικείμενο «Μαγνητικά Υλικά και Τεχνολογικές Εφαρμογές τους (Πειραματική Κατεύθυνση)»
Published On: 27/05/2024 | Categories: Γενικές |

Για την αξιολόγηση της διδακτικής ικανότητας των υποψηφίων με γνωστικό αντικείμενο «Μαγνητικά Υλικά και Τεχνολογικές Εφαρμογές τους (Πειραματική Κατεύθυνση)», θα γίνουν διαλέξεις την Τρίτη 28/5, από τις 09:30 έως τις 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Φυσικής (Κτίριο Γ, 3ος όροφος),  με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Φανούριος Μισιρλής: 09:30, με θέμα: Μαγνητική συμπεριφορά υλικών – Χαρακτηρισμός και ερμηνεία

Ανδρέας Καϊδατζής, 10:15, Σύγχρονα υλικά για μαγνητικές διατάξεις

Αντώνιος Μακρίδης, 11:00, με θέμα: Φαινόμενο Hall

Go to Top