Διαγωνισμός Μηχανικής για φοιτητές Θετικών και Πολυτεχνικών Σχολών (STEM) του Πανεπιστημίου Πατρών
Published On: 22/11/2022 | Categories: Γενικές, Εκδηλώσεις |

Στα πλαίσια της υποστήριξης της εκπαίδευσης των φοιτητών Θετικών και Πολυτεχνικών Σχολών, ο BEST Patras διοργανώνει τον EBEC Challenge Patras στις 08-11 Δεκεμβρίου 2022. Αποτελεί μια δράση η οποία έχει ως κύριο στόχο τόσο την εξέλιξη των φοιτητών σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και την ενίσχυση της ομαδικής συνεργασίας, της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και άλλων ικανοτήτων, οι οποίες θα είναι χρήσιμες για την μελλοντικής τους επαγγελματική πορεία.

Iστοσελίδα της εκδήλωσης: https://bestpatras.org/activities/ebecchallenge2022/index.html

Go to Top