Διαδικτυακό σεμινάριο στην παρακολούθηση και διαχείριση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Published On: 21/05/2021 | Categories: Γενικές, Εκδηλώσεις |

Στις 25 Μαΐου, στις 15:00, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακό σεμινάριο που στοχεύει στην παροχή βασικών γνώσεων σχετικά με την παρακολούθηση και διαχείριση της ποιότητας του αέρα.

Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τις επιπτώσεις και τους βασικούς παράγοντες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τη σύνδεση με τις πηγές ρύπανσης στο αστικό περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, καθώς και τις μεθόδους για την ποιοτική διερεύνηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε μια περιοχή.

Το σεμινάριο είναι κατά βάση μη τεχνικό και οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται να έχουν εμπειρία ή εξειδικευμένες γνώσεις στην ατμοσφαιρική ρύπανση.

Ως παράδειγμα εφαρμογής, θα αναφερθεί η παρακολούθηση και η πρόγνωση των αιωρούμενων σωματιδίων στην περιοχή της Πάτρας με τη χρήση επίγειων σταθμών και δορυφορικών δεδομένων.

Για την παρακολούθηση, απαιτείται προεγγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://upatras-gr.zoom.us/webinar/register/WN_-e3YWUfvSeyhki4RDC9snw

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:
http://www.eo4geo.eu/training-actions/air-quality-monitoring-and-management/

Το σεμινάριο οργανώνεται από το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών ( <http://www.atmosphere-upatras.grwww.atmosphere-upatras.gr) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος EO4GEO (<http://www.eo4geo.euwww.eo4geo.eu). Συμμετέχουν 26 εταίροι από 13 χώρες της Ε.Ε, οι οποίοι είναι μέλη του δικτύου της Ακαδημίας COPERNICUS
(https://www.copernicus.eu/en/opportunities/education/copernicus-academy).

Εκ μέρους του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας,

Ανδρέας Καζαντζίδης, Καθηγητής και Ιωάννης Κιουτσιούκης, Αν. Καθηγητής

Go to Top