ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ -ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024 ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Published On: 05/04/2024 | Categories: Γενικές, Προπτυχιακές Σπουδές |

1) ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/τριες που έχουν πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Γραμματεία ότι το σύστημα θα ανοίξει την Δευτέρα 08/04/2024  για δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου σπουδών και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι και την Κυριακή 05/05/2024.

Η είσοδος στην Ηλεκτρονική Γραμματεία (progress.upatras.gr)  γίνεται με τον κωδικό χρήστη που έχουν παραλάβει οι φοιτητές από τη Γραμματεία του Τμήματός τους και χρησιμοποιείται σε όλες της υπηρεσίες Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ).

Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στο εγχειρίδιο χρήσης το οποίο βρίσκεται στον κατάλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετά την εισαγωγή στο σύστημα.

Για τους ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ φοιτητές, μαθήματα τα οποία είχαν δηλωθεί στην εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου (χειμερινά και εαρινά) και ΔΕΝ εξετάστηκαν, ΔΕΝ  θα ξαναδηλωθούν καθώς υπάρχει ήδη ανοιχτή δήλωση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1.Οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν κάνει ανανέωση εγγραφής στις προβλεπόμενες ημερομηνίας, θα πρέπει να προβούν σε αυτή τη διαδικασία πριν τη δήλωση μαθημάτων.

2.Ο κάθε φοιτητής θα συμβουλεύεται  το πρόγραμμα σπουδών του έτους εισαγωγής του και θα δηλώνει τα μαθήματα ανάλογα με αυτό.

3.Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει πρώτα να δηλώσουν τα μαθήματα που χρωστούν από προηγούμενα εξάμηνα και μετά να προχωρήσουν στη δήλωση μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου σπουδών τους.

4.Εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές παρά μόνο για πολύ σοβαρούς και απολύτως τεκμηριωμένους λόγους.

Οι επί πτυχίω φοιτητές μπορούν να αντικαταστήσουν μάθημα επιλογής στο οποίο εξετάστηκαν στο παρελθόν ανεπιτυχώς, ως εξής:

α) μάθημα επιλογής χειμερινού εξαμήνου αντικαθίσταται αποκλειστικώς με μάθημα επιλογής χειμερινού εξαμήνου, ενώ μάθημα επιλογής εαρινού εξαμήνου αντικαθίσταται αποκλειστικώς με μάθημα επιλογής εαρινού εξαμήνου και

β) εάν το νέο μάθημα επιλογής αφορά στο χειμερινό εξάμηνο, δηλώνεται και αντικαθίσταται για πρώτη φορά αποκλειστικώς κατά την δήλωση μαθημάτων της επί πτυχίω εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου, ενώ αν το νέο μάθημα επιλογής αφορά στο εαρινό εξάμηνο, δηλώνεται και αντικαθίσταται για πρώτη φορά αποκλειστικώς κατά την δήλωση μαθημάτων της επί πτυχίω εξεταστικής περιόδου Ιουνίου.

2) ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες 11ου έτους σπουδών και άνω να ανανε­ώσουν την εγγραφή τους και να δηλώσουν μαθήματα για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημα­ϊκού έτους 2023-2024 από την Δευτέρα 08.04.2024 μέχρι και την Κυριακή 05.05.2024.

Σημειώνεται ότι οι επί πτυχίω φοιτητές μπορούν να δηλώσουν και τα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου στα οποία επιθυμούν κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2024.

Η ανανέωση εγγραφής γίνεται αποκλειστικά και ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην δι­εύ­θυνση secrphysics@upatras.gr

Υπενθυμίζουμε στους ενδιαφερόμενους ότι οι δηλώσεις θα γίνονται δεκτές μόνο από το e–mail που έχει χορηγήσει το Πανεπιστήμιο στους φοιτητές.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να συμπληρώσουν τη κατάλληλη φόρμα από τις επισυναπτόμενες στην ανακοίνωση και να την αποστείλουν είτε σε μορφή εγγράφου (doc, txt κλπ.), είτε σε μορφή pdf.

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

  • Ο φοιτητής υποχρεούται να ανανεώνει την εγγραφή του και να δηλώνει μαθήματα στην αρχή κάθε εξαμήνου. Εάν δεν ανανεώσει την  εγγραφή του και δεν δηλώσει μαθήματα σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα κινδυνεύει με διαγραφή. (Η αυτόματη εγγραφή δεν ι­σχύει)
  • Οι φοιτητές οφείλουν να δηλώσουν όλα τα μαθήματα που χρωστούν, υποχρεωτικά και επιλογής. Μαθήματα που δεν δηλώνονται δεν μπορούν να βαθμολογηθούν ούτε στην επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου.
  • Αιτήσεις εκπρόθεσμης εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων θα εγκρίνονται αποκλει­στικώς μόνον εάν ο αιτών τεκμηριώνει εξαιρετική ανάγκη (π.χ. πα­ρα­τε­ταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση) και μόνο εφ’ όσον υποβάλλει τα σχετικά δι­και­ολογητικά εντός προθεσμίας 10 ημε­ρο­λογιακών ημερών από την εκάστοτε λήξη της προθεσμίας εγγραφής – δήλωσης μαθημάτων.
Go to Top