Ανακοίνωση μαθήματος “Φυσικοχημεία”
Published On: 01/09/2021 | Categories: Μη κατηγοριοποιημένο |

Η εξέταση του μαθήματος “Φυσικοχημεία” θα γίνει δια ζώσης την Πέμπτη 23/9 και ώρα 13:30.

Τόπος εξέτασης: Εργαστήριο Φυσικοχημείας – Νότιο Κτήριο Χημείας, 1ος όροφος.

 

Η Διδάσκουσα,

Α. Κολιαδήμα.

Go to Top