ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
Published On: 18/02/2024 | Categories: Μεταπτυχιακές Σπουδές |

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ E-CLASS

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το Εαρινό Εξάμηνο του 2024
το μάθημα επιλογής «Υλικά και Διατάξεις Μικροηλεκτρονικής» να πραγματοποιήσουν
εγγραφή στο eclass του μαθήματος

[https://eclass.upatras.gr/courses/PHY2022/]

έως το τέλος της εβδομάδας, ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε.
Όσοι φοιτητές δεν το χρωστούν πλέον ή δεν προτίθενται πλέον να το δηλώνουν, παρακαλούνται να απεγγραφούν.

Θα ακολουθήσει μέσα στην εβδομάδα ανακοίνωση για την έναρξη μαθημάτων ανάλογα με τα τεκταινόμενα.

Πάτρα 19-02-2024

Οι διδάσκοντες

Δ. Σκαρλάτος – Λ. Παλίλης

Go to Top