ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Published On: 27/07/2021 | Categories: Γενικές |

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους για τα παρακάτω:

Σύμφωνα με απόφαση του Πανεπιστημίου Πατρών, για τα Τμήματα που ολοκλήρωσαν την εξεταστική στις 16.07.2021 η απονομή των τίτλων σπουδών θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από 6 έως 10 Σεπτεμβρίου 2021. Για το Τμήμα Φυσικής αποφασίστηκε όπως η ημερομηνία απονομής οριστεί η 09/09/2021. Μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα ξεκινήσει η αποστολή των τίτλων σπουδών και των συνοδευτικών βεβαιώσεων και πιστοποιητικών προς τους αποφοίτους, με την εταιρία ταχυμεταφορών που έχουν ήδη επιλέξει. Όσοι απόφοιτοι επιθυμούν, και μέχρι την παραλαβή του τίτλου σπουδών τους, μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν βεβαίωση πτυχιούχου.

 

Εκ της Γραμματείας.

Go to Top