ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Published On: 26/03/2024 | Categories: Γενικές, Προπτυχιακές Σπουδές |

Σας ενημερώνουμε ότι για να συμμετέχετε στην προσεχή ορκωμοσία Τμήματός μας, που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο 2024, πρέπει να υποβάλλετε, μέσω του συνδέσμου https://eservice.upatras.gr, την ‘Αίτηση Συμμετοχής στην Ορκωμοσία προπτυχιακών φοιτητών’,  έως 01/04/2024,επισυνάπτοντας την αστυνομική τους ταυτότητα και υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση απώλειας ή μη έκδοση ακ. Ταυτότητας.
Επίσης πριν την ορκωμοσία οι φοιτητές θα πρέπει να έχετε επιστρέψει στην γραμματεία την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα.
Εκπρόθεσμες αιτήσεις ορκωμοσίας ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές μετά το πέρας της προθεσμίας και δεν ορκίζονται.

Συνημμένα επισυνάπτονται οδηγίες για την ορκωμοσία.

Από την Γραμματεία

 

Go to Top