ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΑΚΤΕΟΥ ΒΑΘΜΟΥ
Published On: 08/07/2024 | Categories: Γενικές, Προπτυχιακές Σπουδές |

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις επανεξέτασης για βελτίωση βαθμολογίας προακτέου βαθμού μπορούν να κατατεθούν  από 15 Ιουλίου 2024 έως 05 Αυγούστου 2024 ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://eservice.upatras.gr/.

Υπενθυμίζουμε ότι αίτηση μπορούν να κάνουν οι φοιτητές των τεσσάρων πρώτων ετών και μόνο για ένα μάθημα στο οποίο εξετάστηκαν επιτυχώς κατά την εξεταστική του Φεβρουαρίου 2024 ή την εξεταστική Ιουνίου 2024 του έτους κατά το οποίο φοιτούν.

Go to Top