Διπλωματική εργασία στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Published On: 14/06/2024 | Categories: Διπλωματικές Εργασίες |

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν διπλωματική εργασία στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με επιβλέποντα τον κο Συρροκώστα να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή στο gesirrokos@upatras.gr το συνημμένο έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τη σελίδα «ακαδημαϊκό έργο» από το progress.upatras.gr στην οποία να φαίνεται ο μέσος όρος βαθμολογίας.

Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 05/07/2024

Θα δοθούν 2 διπλωματικές πειραματικής φύσης στο εργαστήριο με θέμα τη μελέτη υλικών και διατάξεων για ενεργειακές εφαρμογές και πιο συγκεκριμένα στις ευαισθητοποιημένες φ/β κυψελίδες και στις υβριδικές ηλεκτροχρωμικές διατάξεις

 

ΑΙΤΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Go to Top