Δημόσια υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της υποψηφίας κ. Δ. Αναστασοπούλου
Published On: 30/06/2024 | Categories: Γενικές, Διπλωματικές Εργασίες |

Η δημόσια υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της υποψηφίας κ. Δ. Αναστασοπούλου, με θέμα “Υπολογισμός της διαπερατότητας των νεφών και ταξινόμησή τους”,  θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024 και ώρα 16:00, στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας (Κτίριο Β’ Φυσικής, Β’ όροφος).

Εκ μέρους της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής,

Καθηγητής Ανδρέας Καζαντζίδης

Go to Top